MATEMÀTIQUES PER A NOIS I NOIES DE ... fins a .... anys al voltant de la resolució de problemes.
o si voleu, per aquells que esteu a .... de Primària o de ..... Secundària, però això no és important.

Quins tipus problemes volem plantejar? Doncs problemes que tractin sobre:
  • Nombres i Sistemes numèrics
  • Relacions entre magnituds i els canvis que aquestes presenten.
  • Les figures geomètriques i les relacions entre els seus costats i els seus angles. I també entre perímetres, àrees i volums.
  • Incertesa, la probabilitat i l'estadística

Per quin motiu problemes? Doncs per què la ciència avança quan es planteja problemes, quan es fa preguntes i ... després els intenta resoldre per contestar les preguntes que s'ha fet..

I jo, puc intentar resoldre problemes? Tots podem fer-ho, de fet ja ho fem. Quin mòbil em convé? Quin és el millor dia per anar al cinema? Quin és el millor lloc per seure?
Tots podem fer-ho, perquè tots ens formulem preguntes i en tots ... en VOLEM TROBAR LA RESPOSTA.

En la següent presentació podreu veure els objectius que ens plantegem amb el web i quins són els fonaments de la proposta.