Nom de l'activitat
La podem aplicar a partir de...
Aspectes matemàtics que
podem treballar
Per enriquir
data d'incorporació
El torneig de caixes i rodones
... 5è de primària
Fòrmules, gràfics, Estratègia, Combinatòria, àlgebra
Organitzar un campionat i jugar a un joc. Podeu trobar el joc de caixes a "Aún más actividades matemáticas" de Brian Bolt.
Octubre de 2012
Caminant
... 2n d'ESO
Fórmules, Gràfics, Canvi d'unitats,
Mitjanes aritmètiques


L'Estany de les truites
... 2n d'ESO
Creixement exponencial, gràfics, variables, full de càlcul, informes
Versió electrònica

El plançó: Un joc molt ramificat
... 3r d'ESO
Patrons, Activitat d'estratègia, gràfics, funcions de primer grau, joc
Articles relacionats

Jardins de pomers i coníferes
... 3r d'ESO
Patrons, taules, gràfics, eines digitals, funció de primer i de 2n grau
Ampliació

Representació gràfica de rectes i paràboles amb l'ajut del full de càlcul i del programa GRAPHMATICA

Estudi del seus paràmetres i alguna cosa més.