Nom de l'activitat
On la podem aplicar
Aspectes matemàtics que
podem treballar
Per enriquir
El plançó: Un joc molt ramificat

A partir de 3r d'ESO
Patrons, Activitat d'estratègia, gràfics, funcions de primer grau, joc
Articles relacionats

El joc del SENET

A partir 5è de Primària

Combinatòria. comunicació, Registre de dades, creació de taules, ús de fulls de càlcul

Formulari de recollida de dades
Dades