Nom de l'activitat
On la podem aplicar
Aspectes matemàtics que
podem treballar
Per enriquir
La Lluïsa passa la tarda

A partir de 6è de Primària
Números negatius, recta numèrica, Patrons i pautes

El rectangle d'or i els polígons estrellats

A partir de 2n d'ESO
Proporcions, sèries numèriques, polígons, estrelles, diagonals, pautes i patrons.

Ous en una ouera

A partir de cinquè de primària
Combinatòria, Conjunts, Triangle de Tartaglia.
Activitat digital

Anem d'un lloc a un altre

A partir de cinquè de primària
Combinatòria, Recorreguts, Recerca de Regularitats, Curiositats numèriques.
Activitat complementària "Ous en una ouera"
Activitat digital