Nom de l'activitat
On la podem aplicar
Aspectes matemàtics que
podem treballar
Per enriquir
El rectangle d'or i els polígons estrellats
A partir de 2n d'ESO
Proporcions, sèries numèriques, polígons, estrelles, diagonals, pautes i patrons.

Escuradents i formes geometriques
A partir de 2n d'ESO
Àrea, perímetre, gràfics, pautes, fórmules, equacions
Ampliació i Superampliació