Equivalència amb estàndards del NCTM
Equivalència amb PISA
RELACIONS I CANVI
Àlgebra
Change and Relationships
NUMERACIÓ I CÀLCUL
Number&Operations
Quantity
ESTADÍSTICA I ATZAR
Data Analysis&Probability
Uncertainty
ESPAI I FORMA
Geometry
Space and Shape
MESURA
Measurement

PROCESSOS
Problem solving, Reasoning&Proof, Communication, Connections, Representation
Mathematisation, competencies,
Altres: Webquest


Projectes complets