Espais web


Wolfram Alpha
external image 6de0fff8bb4f7e5df138b4215b326c51.jpg
Cercador computacional.
Funcionament i les possibles utilitats

Treballa a partir de bases de dades que relaciona amb mètodes computacionals per donar resposta a les cerques dels usuaris. Pretén fer les cerques utilitzant el llenguatge natural, "anglès obviously".
Activitats amb GEOGEBRA
Espais web de persones dedicades a l'elaboració d'activitats que els estudiants poden realitzar a l'aula.
external image geogebra_en_el_aula.jpg
Pàgina web de Manuel Sada
Proyecto Gauss

Mathematiques et Sciences Physiques Daniel Mentrard
Math247
logo.png
Espai web dedicat a l'estadística. El seu principal objectiu és estendre l'educació estadística a tothom, però sobre tot, a estudiants i professors de secundària
Disposa d'un conjunt de javascripts força interessants
header_blue1.gif
Espai web dissenyat per NCTM (Associació de professors de matemàtiques d'USA)
Inclou enllaços a activitats, seqüències didàctiques, espais web i els estàndards.
nrich.jpg
Espai web dissenyat per professors i relacionat amb la Universitat de Cambridge, amb l'objectiu d'enriquir l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a partir de 3 anys.
Especialment interessants els problemes que proposen mensualment. Molts d'ells acompanyats de ginys digitals.
Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education
Institut holandes dedicat a millorar l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques i les ciències en l'educació Primària i Secundària.
Tot l'espai és interessant,articles, activitats i applets per treballar a l'aula. Applet per treballar equacions
beena_khan_academy.jpg KHAN ACADEMY
Pàgina web de Salman Khan amb més 2600 vídeos de diverses temàtiques, fonamentalment matemàtiques.
A banda dels videos, activitats de càlcul interactives. Video introducció a les eq. 2n grau
EDUTEKA
Projectes educatius per àrees, per edats, recursos digitals diversos i eines pel professorat
Exemple de projecte:
De Pitágoras a Bach (Matemáticas y música)
Web 2.0 Cool tools for schools
Col·lecció de recursos per al treball en el web. Per fer presentacions, organitzar materials, per fomentar la creativitat... Tot allò que podem necessitar.

DIIGO
Espai web que permet recollir, entre altres coses, espais web interessants de manera col·laborativa

MIT Opencourseware
Classes i cursos del MIT lliures per tothom
Classes de Física de Walter Lewin
PhotoPeach
Espai que permet, a partir de fotografies o imatges, crear vídeos online.